CHOMOUTY
chomout klop. špice Al
kód  velikost
110 17-20“
111 21-24“
112 25-28“
113 29-32“

Kůže společnost s ručením omezeným, Hošťálková 756 22
Tel.: (+420) 571 442 375   Fax: (+420) 571 442 335  E-mail: kuzesro@volny.cz