POBOČNICE, PODPÍNKY, NÁHŘBETNÍKY
podpínka
kód  velikost
430 dvoupřezková, nezdvojená - 40mm
431 dvoupřezková, zdvojená - 40mm
432 třípřezková, nezdvojená - 40mm
433 třípřezková, zdvojená - 40mm
434 třípřezková, nezdvojená - 30mm
435 třípřezková, zdvojená - 30mm

Kůže společnost s ručením omezeným, Hošálková 756 22
Tel.: (+420) 571 442 375   Fax: (+420) 571 442 335  E-mail: kuzesro@volny.cz