OPRATĚ, PODOCASNÍKY, DARMOVISY
darmovis s ozdobou, MS. ner.
kód  typ
464 dvouřem.
465 třířem.
466 čtyřřem.
467 pětiřem.

Kůže společnost s ručením omezeným, Hošťálková 756 22
Tel.: (+420) 571 442 375   Fax: (+420) 571 442 335  E-mail: kuzesro@volny.cz