OPRATĚ, PODOCASNÍKY, DARMOVISY
darmovis jednořem., lemovaný
kód  typ
477 17 růžic
478 13 růžic
479 10 růžic

Kůže společnost s ručením omezeným, Hošťálková 756 22
Tel.: (+420) 571 442 375   Fax: (+420) 571 442 335  E-mail: kuzesro@volny.cz