OPRATĚ, PODOCASNÍKY, DARMOVISY
podocasník sedmipřezkový
kód  typ
504 vyplét. jednostranně
505 vyplét. oboustranně

Kůže společnost s ručením omezeným, Hošálková 756 22
Tel.: (+420) 571 442 375   Fax: (+420) 571 442 335  E-mail: kuzesro@volny.cz