OHLAVY
ohlav tažný modelovaný
kód  typ
559 pony
560 hucul, kaltblut
561 norik

Kůže společnost s ručením omezeným, Hošťálková 756 22
Tel.: (+420) 571 442 375   Fax: (+420) 571 442 335  E-mail: kuzesro@volny.cz