OHLAVY
ohlav tažný
kód  typ
595 haflinger
596 kaltblut
597 norik

Kůže společnost s ručením omezeným, Hošťálková 756 22
Tel.: (+420) 571 442 375   Fax: (+420) 571 442 335  E-mail: kuzesro@volny.cz