POSTROJE
postroj slav. výplet
kód  typ
717 jednostranně haflinger
718 jednostranně kaltblut
719 jednostranně norik
720 oboustranně haflinger
721 oboustranně kaltblut
722 oboustranně norik

Kůže společnost s ručením omezeným, Hošálková 756 22
Tel.: (+420) 571 442 375   Fax: (+420) 571 442 335  E-mail: kuzesro@volny.cz