POSTROJE
postroj chomoutkový kočárový
kód  typ
736 včetně chom.

Kůže společnost s ručením omezeným, Hošťálková 756 22
Tel.: (+420) 571 442 375   Fax: (+420) 571 442 335  E-mail: kuzesro@volny.cz